← Back to the Exhibitors list

Who are we?

Cashbill SA jest spółką akcyjną posiadającą zgodę Prezesa Narodowego Banku Polskiego na prowadzenie systemu autoryzacji i rozliczeń w rozumieniu przepisów o elektronicznych instrumentach płatniczych. Na podstawie uzyskanej zgody Spółka prowadzi działalność w zakresie pośrednictwa finansowego. Od 7 maja 2013 r. funkcjonuje jako Krajowa Instytucja Płatnicza pod nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego. Działalność Spółki polega na oferowaniu podmiotom prowadzącym działalność w Internecie zintegrowanego narzędzia do przyjmowania płatności za oferowane dobra i usługi, obejmującego większość dostępnych na polskim i europejskim rynku instrumentów finansowych umożliwiających dokonanie zapłaty bez jednoczesnej obecności stron (na odległość). Partnerzy CashBill S.A. otrzymują indywidualne wsparcie, umożliwiające optymalne dopasowanie usług, narzędzi, modeli rozliczeń do specyfiki i branży sklepu lub serwisu internetowego.

Special offer for Visitors - available only during EXPO!

Dedykowane warunki handlowe ustalone na stoisku.

Contact us!

Bartosz Witas, Kierownik Działu Hanlowego

Relacja video z poprzedniej edycji - sprawdź jak pozyskać Klienta na Targach eHandlu!