Przygotuj swoją propozycję prezentacji. Czas na zgłoszenia - do 13 września włącznie!

Zgłoś propozycję prezentacji!

Po zakończeniu zgłoszeń nastąpi głosowanie Internautów.
To oni wybiorą prezentacje, które trafią do Agendy Targów eHandlu.

Harmonogram Call for Papers

30 sierpnia - 13 września 2017 → czas na zgłoszenia propozycji prezentacji;

18 września - 29 września 2017 → czas na głosowanie Internautów;

Do 4 października 2017 → ogłoszenie wyników Call For Papers;

Do 18 październka 2017 → Zwycięzcy konkursu zobowiązani są do przesłania finalnej wersji prezentacji;

Zobacz przykładową prezentację z poprzedniej edycji :)

Jeśli interesuje Cię również możliwość zaprezentowania swojej oferty jako Wystawca...

Sprawdź dostępność Stoisk!

Zasady udziału w Call for Papers

  • Przewidzianych jest 8 kategorii - z każdej z nich do Agendy wejdzie jedna prezentacja (z największą ilością głosów);
  • O wyniku Call for Papers decydują głosy Internautów - każdy z nich ma 8 głosów;
  • Do głosowania niezbędne jest posiadanie konta na portalu Facebook;
  • Organizator ma możliwość - po zamknięciu zgłoszeń do Call for Papers - zlikwidować daną kategorię lub stworzyć nową, jeśli ilość oraz rodzaj zgłoszonych prezentacji będzie tego wymagać;
  • Jedna firma może zgłosić tylko jedną propozycję prezentacji w danej kategorii;
  • Jedna firma może przeprowadzić maksymalnie jedną prezentację - w przypadku gdy wygra w dwóch kategoriach, musi zdecydować w wyznaczonym przez Organizatora terminie którą prezentację przeprowadzi. W drugiej z kategorii w takiej sytuacji wygrywa firma z kolejną największą liczbą głosów;
  • Zgłoszenie można edytować do zamknięcia możliwości zgłoszeń, tj. do 13 września 2017r. do godziny 23:59
  • Zgłaszający się jest świadomy, że w przypadku wygrania Call For Papers i podtrzymania chęci przeprowadzenia prezentacji, musi podpisać z Organizatorem stosowną umowę;
  • Na prośbę zainteresowanego, Organizator może dodać nowe zgłoszenie do już trwającego głosowania. Warunkiem jest spełnienie wymogów formalnych, a nowe zgłoszenie nie będzie w żaden sposób premiowane (startuje z ilością głosów = 0)
  • Udział w Call for Papers oraz przeprowadzenie prelekcji jest BEZPŁATNE

Zgłoś propozycję prezentacji!