REGULAMIN DLA UCZESTNIKÓW

Regulamin dla uczestników

1. Definicje

1.1 Organizator - Infoguru Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Truskawiecka 13, 60-478 Poznań, wpisana do Rejestru pod numerem KRS 0000452046, NIP 7811883511, REGON 302360360, której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

1.2 Serwis – serwis internetowy dostępny w Internecie pod adresem www.targiehandlu.pl, w ramach którego administrator umożliwia rejestrację na Wydarzenie.

1.3 Wydarzenie – wydarzenie organizowane lub współorganizowane przez Organizatora, o którym informacje zawarte są w Serwisie – w szczególności o organizacji i godzinach dostępności dla Uczestników.

1.4 Bilet wstępu – zamówiony za pośrednictwem Serwisu i nieodpłatnie wygenerowany przez Organizatora bilet uprawniający do jednorazowego wejścia na Wydarzenie w charakterze uczestnika w dniu jego organizacji.

1.5 Użytkownik – osoba fizyczna, która korzysta z Serwisu w jakimkolwiek celu, w tym w szczególności w celu uzyskania Biletu wstępu.

1.6 Uczestnik – osoba fizyczna, która otrzymała Bilet wstępu oraz bierze bierny udział w Wydarzeniu w charakterze innym niż wystawca.

1.7 Regulamin – niniejszy dokument określający zasady nabywania Biletów wstępu na Wydarzenie oraz prawa i obowiązki Uczestników związane z ich udziałem w Wydarzeniu.

2. Postanowienia ogólne

2.1 Organizator udostępnia adres e-mail: hello@targiehandlu.com.pl, przeznaczony do utrzymywania z nim kontaktu, w szczególności zgłaszania problemów z korzystaniem z Serwisu oraz wszelkich nieprawidłowości związanych z zamawianiem Biletu wstępu.

2.2 Do prawidłowego korzystania z Serwisu i zamówienia Biletu wstępu niezbędne jest posiadanie urządzenia podłączonego do sieci Internet, które umożliwia korzystanie z jej zasobów oraz posiadanie aktywnego konta e-mail.

2.3 Korzystanie z Serwisu jest bezpłatne.

3. Zamówienie Biletu wstępu

3.1 W celu zamówienia Biletu wstępu na stronie Serwisu www.targiehandlu.pl należy wypełnić formularz rejestracyjny zawierający następujące dane: adres e-mail, imię, nazwisko, stanowisko, nazwa firmy, NIP, nr telefonu, a następnie kliknąć „Zarejestruj się bezpłatnie”.

3.2 Klikając „Zarejestruj się bezpłatnie” Użytkownik akceptuje niniejszy regulamin.

3.3 Zamówiony Bilet wstępu zostanie wysłany najpóźniej na jeden dzień przed Wydarzeniem na adres e-mail podany przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym.

4. Bilet wstępu i udział w Wydarzeniu

4.1 Bilet wstępu jest jedynym dokumentem uprawniającym do wzięcia udziału w Wydarzeniu, tj. wstępu w godzinach ustalonych przez Organizatora na dostępny dla Uczestników teren na których odbywa się Wydarzenie.

4.2 W Wydarzeniu może wziąć udział wyłącznie osoba, która otrzymała wiadomość e-mail z potwierdzeniem rejestracji.

4.3 Warunkiem uczestnictwa w Wydarzeniu jest posiadanie wydrukowanego Biletu i okazanie go przy wejściu osobie upoważnionej przez Organizatora do kontroli Biletu wraz z dokumentem tożsamości zawierającym dane zgodne z danymi na Bilecie (imię i nazwisko).

4.4 Osoby uczestniczące w Wydarzeniu zobowiązane są do przestrzegania Regulaminu dla uczestników.

5. Problemy techniczne i reklamacje.

5.1 Wszelkie problemy techniczne i reklamacje związane z działaniem Serwisu należy zgłaszać Organizatorowi na adres e-mail podany w punkcie 2.1.

5.2 Organizator niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, odpowie wysyłając wiadomość e-mail na adres, z którego otrzymał zgłoszenie.

6. Dane osobowe

Wszystkie informacje dotyczące ochrony danych osobowych i prywatności znajdują się w zakładce https://targiehandlu.pl/legal/visitors-data Informacje o ochronie danych osobowych

7. Postanowienia końcowe

7.1 Niniejszy regulamin jest dostępny na https://targiehandlu.pl/legal/visitors oraz w biurze Organizatora.

7.2 Administrator umożliwia każdemu pobranie niniejszego regulaminu i zapisanie go na własnym nośniku danych.

Wsparcie

Z wielką chęcią odpowiem na pytania i doradzę w kwestii strategii wystawienia się na Targach. Pozdrawiam,
Karolina Wojtas Account Manager
karolina.wojtas@targiehandlu.pl
+48 535 801 021
 • EXPO XXI Warszawa, Prądzyńskiego 12/14

  Lokalizacja

 • 25.10.2024

  Data wydarzenia

 • Infoguru Sp. z o.o.

  Organizator

 • POLAND, Poznań, Truskawiecka 13

  Adres prawny

 • VAT ID 7811883511

  NIP